Bohyn & Ide, Geassocieerde notarissen BV

 

Bohyn & Ide

Geassocieerde notarissen BV

Voor welke vennootschapsvorm ga ik?

De Belg heeft niet enkel een baksteen in de maag, maar ook een serieuze portie ondernemingszin. Volledig terecht, want een onderneming opzetten is een heel avontuur.

 

 

Elke ondernemingsactiviteit houdt risico’s in. Ondernemen kan ontaarden in een nachtmerrie voor de ondernemer en zijn onmiddellijke omgeving indien hij niet voor de juiste ondernemingsvorm heeft gekozen. Hoe kan men dan, binnen de wettelijke mogelijkheden, maximaal deze risico’s indijken? Het antwoord op die vraag roept een nieuwe vraag op… Op welke juridische basis kan de ondernemer zijn onderneming uitbouwen?

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .